Service en onderhoud

Wij adviseren periodiek en regelmatig onderhoud aan en inspectie van stofafzuig- en filterinstallaties. Dit is belangrijk om te blijven voldoen aan de NER-richtlijn – bij emissie naar buiten of aan de MAK-waarde – bij emissie naar binnen. Een stofafzuig- en filterinstallatie heeft namelijk periodieke inspectie nodig om problemen te voorkomen.

Heeft u een ATEX installatie? Wat kan dan de invloed zijn van opgehoopt en aangehecht stof? Dit stof is een potentiële voeding voor een stofexplosie!  Bij dit inwendig reinigen worden enige buisdelen gedemonteerd en worden alle leidingdelen gereinigd met een roterende borstel voor de juiste diameter. Hiermee worden alle vastzittende stofdelen losgeborsteld en afgezogen.

Bij service- inspecties wordt ook gekeken naar de toestand van het filtermateriaal. De normale standtijd van een persluchtgereinigd doek – filter bedraagt ca. 6000 tot 10.000 bedrijfsuren of 3 tot 5 jaar. voor een patronenfilter is dit ca. 6000 bedrijfsuren of 3 jaar, voor een cassettefilter resp. 10.000 uren of 5 jaar. Een gesinterd lamellenfilter kan een langere standtijd hebben, afhankelijk van de stofsoort en toepassing. Na overschrijding van genoemde tijden bestaat er een reële kans op een verhoogde emissie. Voor niet gevaarlijke stofsoorten schrijft de NER-richtlijn een maximale emissie voor van < 5mg/m³. Voor gezondheidsgevaarlijke stofsoorten gelden lagere waarden tot aan een minimaliseringsverplichting toe. Moderne, persluchtgereinigde stoffilters bereiken emissiewaarden van  1mg/m³ bij gebruik van b.v. vezelgecoate doeksoorten of Teflon™ gecoate elementen.

Onderhoudswerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd naar aanleiding van:
– Een bezoek van één van onze sales-engineers;
– Een door ons uitgevoerde Service-Inspectie;
– Een door een 3e partij uitgevoerde Service-Inspectie i.c.m. een beoordeling/ gesprek met onze engineeringsafdeling.