Stofafzuiging

Wat is de juiste stofafzuig- en filterinstallatie voor uw stofbron?

Niet iedere stofafzuig- en filterinstallatie is geschikt voor elke type stof. De samenstelling van het stof, de deeltjes grootte, de mate waarin het stof schadelijk is of kan zijn voor de gezondheid zijn van invloed op het type stofafzuig- en filterinstallatie.

Ralton Engineering B.V. heeft binnen haar leveringsprogramma de beschikking over diverse type stoffilterinstallaties. Hierin zijn wij compleet onafhankelijk en selecteren wij het type stoffilter op basis van:

– Stofbronnen vaststellen;
– Stofsoort vaststellen;
– Afzuigmethode bepalen (minimale hinder proces, maximaal afzuigeffect);
– Debiet bepalen;
– Leidingen ontwerpen;
– Stoffilter en ventilator selecteren;
– Complete project berekenen.

Naast boven staande is van invloed op het type stoffilterinstallatie of het stof explosiegevaarlijk is. Zo ja, dan dient de stofafzuig- en filterinstallatie ATEX gecertificeerd te zijn en dienen er diverse voorzorgsmaatregelen genomen te worden.

Ralton Engineering B.V. beschikt over “gecertificeerde ATEX experts” die u advies kunnen geven over de toepassing van de volgens de ATEX richtlijnen geschikte apparatuur en installaties.

Video stofafzuiging: